Zielona Góra

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie    1,011 tyś

Ludność Zielonej Góry   118 tyś

 

wielkość ekranu              42 "