Toruń

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 2,070 tyś

Ludność Torunia          206 tyś

pociągi                           249 *

wielkośc ekranu          42"

 

TN.9.1.11

 

* dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Toruń Główny   dane PKP-PLK S.A.