Szczecin

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 1,693 tyś

Ludność Szczecina     406 tyś

Pociągi                          257*

Potok podróznych     7,098 tyś.**

Wielkość ekranu              42 "

 

 

SZ.7.1.5

 

* dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Szczecin Główny   dane PKP-PLK S.A.
** potok podróżnych rocznie - dane Dworce Polskie