Sosnowiec

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 4,638 tyś

Ludność Sosonowca  218 tyś

 

wielkość ekranu              42 "