Rzeszów

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 2,104 tyś

Ludność Rzeszowa     173 tyś

 

wielkość ekranu              42 "

 

RZ.12.1.9