Ostrów Wlkp.

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie  3,417 tyś

Ludność Ostrowa Wlkp. 72 tyś

 

wielkość ekranu              42 "