Nowy Sącz

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie     3,308 tyś

Ludność Nowego-Sącza  85 tyś

 

wielkość ekranu              42 "