Kraków

Dane statystyczne:

Ludność w regionie 3,308 tyś.

Ludność Krakowa        755 tyś.

pociągi                           318*

Potok podróżnych   10,397 tyś.**

wielkość ekranów              75 "

 

 

PCN_KKW.jpg (2019-07-11 11:29:09)

 

 * dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Kraków Główny   dane PKP-PLK S.A.
** potok podróznych rocznie - dane Dworce Polskie