Kołobrzeg

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 1,169 tyś

Ludność Kołobrzegu      45 tyś

 

wielkość ekranu              42 "