Katowice

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 4,638 tyś

Ludność Katowic         309 tyś

pociągi                           597*

Potok podróżnych  12, 848 tyś **

wielkość ekranu             42 "

 

 

 

KE.1.1.2

 


 

* dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Katowice  dane PKP-PLK S.A.
** potok podróżnych rocznie - dane Dworce Polskie