Gliwice

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie 4,638 tyś

Ludność Gliwic             196 tyś

Pociągi                           256*

Potok podróżnych      6,786 tyś.**

Wielkość ekranu              42 "

 

GC.22.1.12

 

 

* dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Gliwice  dane PKP-PLK S.A.
** potok podróżnych rocznie - dane Dworce Polskie