Gdańsk

Dane statystyczne:

Ludność w regionie 2,238 tyś

Ludność Gdańska       456 tyś

pociągi                           278 *

Potok podróżnych    8,963 tyś **

wielkość ekranu              42 "

 

 

GK.2.1.3

 


 

* dzienna ilość pociągów  odjeżdżających/przyjeżdżających do/ze stacji Gdańsk Główny   dane PKP-PLK S.A.
** potok podróżnych rocznie - dane Dworce Polskie