Częstochowa

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie   4,638 tyś

Ludność Częstochowy 240 tyś

 

wielkość ekranu              42 "