Bydgoszcz

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie     2,070 tyś

Ludność Bydgoszczy       358 tyś

Potok podróżnych         7,594 tyś **

wielkość ekranu                 42 "

 

BG.9.1.7

 

 

** potok podróżnych rocznie - dane Dworce Polskie