Bielsko-Biała

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie    4,638 tyś

Ludność Bielska-Białej 175 tyś

 

wielkość ekranu              42 "