Białystok

Dane statystyczne

Ludnośc w regionie   1,189 tyś

Ludność Białegostoku 294 tyś

 

wielkość ekranu              42 "