wymagania techniczne materiałów reklamowych

Materiały dostarczane do emisji muszą spełniać następujące wymagania:

Nośnikiem pliku jest płyta CD-ROM (wg ISO 9660) lub DVD (wg ISO 9660)

>akceptowanym formatem pliku jest MPEG 4 AVC

–  25 klatek/s (fps),

–  rozdzielczość obrazu: HDTV 1080p ( 1920x1080 pixeli),

-  16:9

 

> Sygnał wizji po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnału użytecznego na potrzeby PCN winien być zapisany w systemie PAL i zgodny z zaleceniami CCIR

> Płyta i opakowanie muszą być oznakowane identycznymi naklejkami. Minimum informacji zawartych na naklejce to:

a. firmę i siedzibę producenta,

b. firmę i siedzibę agenci reklamowej/ klienta,

c. nazwę spotu (łącznie z numerem części i podtytułem),

d. długość spotu w kodzie czasowym (TC),

 

> Płyta musi być opakowana w sposób odpowiadający właścicielowi rzeczy.

> W przypadku przesyłania materiałów za pomocą e-mail: prosimy kierować do biura reklamy

> W przypadku przesyłania na serwer FTP: Dane dostępu do serwera otrzymacie Państwo od doradcy handlowego