PCN Regional

więcej informacji ?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji w sprawie współpracy z Platform Channel,  skontaktuj się z naszym Biurem Reklamy

br@platformchannel.pl

PCN Regional , realizowane będzie w drugim etapie naszego Proejktu.

Pakiet ten wykorzystywał będzie ekrany instalowane na peronach, obsługujących zarówno ruch lokalny, jak i  perony kolejek podmiejskich ( WKD, SKM,...) Jeśli zatem Twój przekaz skierowany jest do lokalnych rynków i osób dojeżdżających codzinnie do i z pracy kolajami podmiejskimi - PCN Regional jest doskonałym rozwiązaniem.