Polska Misja Medyczna

10 / 03 / 2019

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy  i pielęgniarki.  Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.  Jesteśmy stowarzyszeniem, zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów.