OTS ( opportiunity to see )

420.000.000 - czterysta dwadzieścia milionów osób korzysta rok rocznie w dworców i peronów PKP ( dane PKP , 2009)

Każda instalacja ekranu Platform Channel poprzedzona jest szczegółowymi badaniami dotyczącymi poszczególnych peronów w każdej jednej lokalizacji. Pod uwagę bierzemy wiele czynników mających za zadanie zwiekszyć możliwość kontaktu pasażera z naszym ekranem. I tak, m.in badamy, w którym miejscu peronu najczęściej gromadzą sie pasażerowie, gdzie z reguły zatrzymują sie pociągi, które z wejść/wyjść na perony są najbardziej uczęszczane. W efekcie instalujemy ekran, dający  gwarancję, iż każda osoba znajdująca się na peronie dostrzeże nasz nośnik.