Wyszczególnienie lokalizacji ekranów Platform Channel w Polsce. Mapa obejmuje wyłącznie miasta objęte pierwszym etapem realizacji Projektu i perony obsługujące pociągi InterCity i EuroCity. Zgodnie z danymi PKP z obiektów dworcowych korzysta rocznie ponad 420.000.000 osób.